Bảo dưỡng thang máy nhà máy tại KCN Thăng Long II

Chủ đầu tư: Nhà máy Japan

Địa chỉ: KCN Thăng Long II, Hưng Yên

Loại hình: Thang máy tải hàng

Tải trọng: 3 tấn

Thời gian: Tháng 4/2020

Dịch vụ: Bảo dưỡng thang máy