Bảo dưỡng thang máy tải hàng Công Ty May Minh Tâm

Công Ty May Minh Tâm

Thời gian: Tháng 8/2022

Dịch vụ: Bảo dưỡng thang máy tải hàng 3000kg 3 stops