Bảo dưỡng thang máy tải hàng tại Nhà Máy Dược Generic

Nhà Máy Dược Generic

Địa chỉ lắp đặt: cụm 9, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Thời gian: Tháng 10/2022

Dịch vụ: Bảo dưỡng thang máy tải hàng

Trọng tải: 300kg