Bảo dưỡng thang máy tại Nhà máy bia Hà Nội

Chủ đầu tư: Nhà máy bia Hà Nội

Tải trọng thang máy tải hàng: 3000kg

Thời gian: Tháng 7/2022

Dịch vụ: Bảo dưỡng thang máy