Bảo trì hệ thống thang máy nhà anh Minh

Bảo trì thang máy nhà anh Minh

Địa chỉ: Mỹ Hào – Hưng Yên

Thời gian: Tháng 8/2023

Tải trọng: 450kg

Dịch vụ:

Kiểm tra và làm vệ sinh buồng máy.

» Kiểm tra giếng thang và phía trên cabin.

» Kiểm tra đáy giếng thang và phía dưới cabin.

» Kiểm tra và bảo dưỡng trong cabin.

» Kiểm tra và bảo dưỡng ngoài cửa tầng.

» Chạy thử thang máy để kiểm tra lần cuối.

» Chạy thang máy để kiểm tra các thiết bị an toàn