Dự án bảo dưỡng thang máy nhà chị Bích

Dịch vụ hiệu chỉnh, bảo dưỡng thang máy nhà chị Bích

Địa chỉ: Phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương

Loại hình: Thang máy gia đình

Tải trọng: 400kg

Thời gian: Tháng 1/2023