Dự án lắp đặt thang máy tải hàng cho nhà xưởng

Lắp đặt thang máy tải hàng cho nhà xưởng

Thời gian thi công: Tháng 7/2022

Trọng tải: 300kg