Lắp đặt thang máy tải hàng công ty Hưng Thinh Phát

Lắp đặt thang máy tải hàng công ty Hưng Thinh Phát

Thời gian thi công: Tháng 3/2023