Lắp đặt thang máy tải hàng công ty Toàn Mỹ

Lắp đặt thang máy tải hàng công ty Toàn Mỹ

Thời gian thi công: Tháng 10/2022