Lắp đặt thang máy tải hàng xưởng bồn nước

Lắp đặt thang máy tải hàng xưởng bồn nước

Thời gian thi công: Tháng 2/2023