Sửa thang máy tải hàng Nhà máy công ty in Hà Nam

Nhà máy công ty in Hà Nam

Sửa chữa thang máy tải hàng bấm gọi tầng không được, phát ra tiếng ồn khó chịu

Thời gian: Tháng 10/2022

Trọng lượng thang máy: 1500kg

Quy mô: Sau khi tiếp nhận thông tin từ khách hàng, Star đã tiến hành khảo sát và thay thế một số linh kiện, đồng thời kiểm tra lại toàn bộ hệ thống thang tải hàng trước khi nghiệm thu.

\